درحال بارگزاری

پروژه گندله

گندله

اولین پروژه گندله سازی شرکت گهر زمین با هدف تولید 5 میلیون تن گندله جهت استفاده درفرآیند احیای مستقیم، توسط شرکت گهر زمین در حال اجرا می باشد. گندله تولیدی با درصد آهن حداقل 67.1% و اندازه حداقل 95% بین 9 تا 16 میلیمتر خواهد بود و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد .

 فن آوری به کار گرفته شده در این روش که به سیستم بستر متحرک (Traveling Grate) موسوم است، متعلق به شرکت اتوتک آلمان (Outotec) بوده که به عنوان پیمانکار بخش خارجی پروژه، وظیفه طراحی فرآیند، مهندسی پایه برای بخش اصلی و تأمین تجهیزات اصلی و خارج کشور را بر عهده دارد.

در کنار شرکت اتوتک، مشارکت شرکت های آسفالت طوس و تیو انرژی  به عنوان پیمانکار بخش داخلی برای تأمین تجهیزات داخلی، اجرای فعالیتهای مربوط به بخش سیویل، سازه، نصب و راه اندازی کارخانه گندله سازی گهر زمین برگزیده شده اند.

درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان مرداد ماه 1394، 37 درصد می باشد که شامل 54456 مترمکعب خاکبرداری، 5653 متر مکعب خاکریزی، 16483 متر مکعب بتن ریزی، 1529 تن آرماتوربندی، 21201 متر مربع قالب بندی و 2277 تن نصب سازه فلزی بوده است.

با عنایت پروردگار متعال و با همت و تلاش نیروهای بومی و متخصص شاغل در پروژه امید است اولین طرح گندله سازی گهرزمین با ظرفیت اسمی 5 میلیون تن در سال تا پایان سال 1395 به اتمام برسد. 

قابل توجه است که با افتتاح این پروژه کمک شایانی به اشتغال زایی مستقیم نیروهای بومی استان کرمان به ویژه شهرستان سیرجان به تعداد 500 نفر و اشتغال زایی غیر مستقیم بیش از 1200 نفر خواهد شد.