درحال بارگزاری

جزئیات خبر

Image
04 خرداد 1396

رکورد تولیدماهانه کنسانتره

رکورد تولیدماهانه کنسانتره

با استعانت از لطف خداوند متعالودر راستای تحقق شهار سال رهبر فرزانه انقلاب در خصوص

تولیدواشتغال می باشد کسب رکورد بی سابقه تولید در منطقه به میزان ماهانه 401170تن کنسانتره

در شرکت بزرگ سنگ اهن گهرزمین راتبریک عرض می نماییم.در ضمن یاداوری میشودکه

تلاشهای شبانه روزی مهندس اسدی وپرسنل ایشان نقش بسزایی در رسیدن به این میزان رکورد

داشته است