درحال بارگزاری

موسی محمدی

موسی محمدی


Notice: Undefined variable: value1 in /home/gohar/domains/goharzamin.com/public_html/manager_detail.php on line 56

نام و نام خانوادگی : موسی محمدی

سمت : مدیر فنی، مهندسی و کنترل پروژه

مدرک تحصیلی : .

تلفن تماس :

فکس :

آدرس ایمیل :