درحال بارگزاری

تیمور منصوری

تیمور منصوری


Notice: Undefined variable: value1 in /home/gohar/domains/goharzamin.com/public_html/manager_detail.php on line 56

نام و نام خانوادگی : تیمور منصوری

سمت : معاون توسعه و مهندسی

مدرک تحصیلی : .

تلفن تماس :

فکس :

آدرس ایمیل :