درحال بارگزاری

مدیران

هیئت مدیره

ناصر تقی زاده

ناصر تقی زاده

رئیس هیئت مدیره
سید علی موسوی بجنوردی

سید علی موسوی بجنوردی

عضو هیئت مدیره
آرش حبیبی

آرش حبیبی

عضو هیئت مدیره
ناصر سبحانی

ناصر سبحانی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

علی اکبر پوریانی

علی اکبر پوریانی

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

قائم مقام

معاون

حسین دلاوریان

حسین دلاوریان

معاون اداری و پشتیبانی
عباس سلیمان زاده

عباس سلیمان زاده

معاون بهره برداری و مدیر سایت
غلامرضا صالح

غلامرضا صالح

معاون مالی و بازرگانی
تیمور منصوری

تیمور منصوری

معاون توسعه و مهندسی

مدیران

مقداد کردستانی

مقداد کردستانی

مدیر سفارشات،انبار ها و پشتیبانی
محمد بهنیا

محمد بهنیا

مدیر امور حفاظت فیزیکی
باقر اسدیان

باقر اسدیان

مدیر خرید و سفارشات
مهدي ديانت پور

مهدي ديانت پور

مدیرآزمایشگاه و کنترل کیفیت
موسی محمدی

موسی محمدی

مدیر فنی، مهندسی و کنترل پروژه
محسن نجف آبادی

محسن نجف آبادی

مدیر پروژه فرآوری و خردایش
امیر حسین ناظری

امیر حسین ناظری

مدیر توسعه منابع انسانی
بابک رحیمیان

بابک رحیمیان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل