این پروژه شامل احداث كارخانه هاي تغليظ سنگ آهن با ظرفيت 10 ميليون تن و بزرگترین سنگ شکن خاورميانه با ظرفيت 15
ميليون تن در سال می باشد. در فاز اول این پروژه دو خط كنسانتره سنگ آهن هریک به ظرفيت 2 ميليون تن، مجموعا 4 ميليون
تن در سال و یک كارخانه سنگ شکنی به بهره برداري رسيده است. با تلاش بی وقفه تمامی اركان پروژه، در طول مدت اجراي
پروژه ها خطوط یک و دو كنسانتره به ترتيب در 30 / 9 / 1394 و 13 / 8 / 1395 پس از انجام موفقيت آميز تست تضمين عملکرد،
همزمان با تحویل بخش بهره برداري وارد مرحله توليد شدند، كه تا كنون بيش از 10 ميليون تن كنسانتره توسط این خطوط با
كيفيت مطلوب توليد گردیده است. همچنين پس از پشت سر گذاشتن دوره تنظيمات، بخش سنگ شکنی در تاریخ 20 / 6 / 96 با
خردایش بيش از 450 هزار تن سنگ آهن مورد تست تضمين عملکرد قرار گرفت، متعاقبا تحویل گردیده و وارد فاز بهره برداري
گردیده است. با توجه به چشم انداز شركت سنگ آهن گهرزمين جهت توليد 10 ميليون تن كنسانتره، عمليات اجراي احداث خط
.سوم كنسانتره آغاز گردید، پيشرفت این پروژه تاكنون 34.87 درصد بوده است.

khor1

khor2

khor4

khor3

ورود به سایت

گهرزمین

دفتر مرکزی : تهران - بلوار آفریقا - بلوار آرش غربی - شماره 12 
کدپستی:1917744531
تلفن:57623-021
فکس:88664033-021
کارخانه : سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز 
صندوق پستی:571-78185 
تلفن:41526000-034
فکس:41526999-034

خبرنامه (رونوشت)

برای اطلاع از آخرین خبرها و بروز رسانی ها
آدرس ایمیل خود را در خبرنامه ی سایت ثبت نمایید .