شهید سلیمانی، تاثیر و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت گهرزمین داشتند


مدیرعامل گهرزمین:

شهید سلیمانی، تاثیر و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت گهرزمین داشتند

🔹اخوی شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی توجه خاص و ویژه ای به شرکت گهرزمین داشتند

جلسه بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی امروز با حضور آقایان علی اکبر پوریانی مدیرعامل گهرزمین، دکتر سعید صادقی عضو هیئت مدیره،مهندس

آرش حبیبی عضو هیئت مدیره، سهراب سلیمانی اخوی شهید سلیمانی، دکتر خزایی داماد شهید سلیمانی، سید ابوالحسن مهدوی، علی کارنما رئیس

هیئت مدیره جهاد نصر استان کرمان و کارکنان شرکت گهرزمین در دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل گهرزمین با اشاره به رشادت های شهید سلیمانی افزود: اهداف این شهید بزرگوار در راستای کمک به مستمندان و مستضعفین

و بعضی از خانواده شهدای فاطمیون بود. وی در ادامه با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی مظهر اقتدار، شجاعت و

اخلاق بودند. پوریانی همچنین اظهار داشت: شهید سلیمانی تاثیر و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت گهرزمین داشتند و همیشه حامی اقدامات

شرکت بودند.
در ادامه، سهراب سلیمانی ضمن تشکر از مدیرعامل و مجموعه گهرزمین به واسطه برپایی این بزرگداشت عنوان کرد: شهید سلیمانی متعلق به تمام

جهان اسلام بودند و بعضی از هم رزمان شهید که الان در این جمع حضور دارند، بیشتر از من با ایشان بودند و خاطرات زیادی را با این شهید دارند. وی

همچنین گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در بین شرکت ها، توجه خاص و ویژه ای به شرکت گهرزمین داشتند. سلیمانی افزود: پدرمان همیشه میگفت

که اگر حاج قاسم شهید نشود در حق او ظلم شده است.