گهرزمین، سیزدهمین شرکت بزرگ بورسی


شرکت گهرزمین از نظر ارزش بازار، بعداز پتروشیمی مارون، دومین شرکت بزرگ پذیرفته شده در بین شرکت های فرابورسی است که با ارزش بازار بیش از 310 هزار میلیارد ريالی در رتبه 13 شرکت های بزرگ بازار سرمایه قرار دارد.
به گزارش واحد سهام، شرکت گهرزمین بعداز شرکت های پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، پتروشیمی مارون، گل گهر، پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری نفت گاز تاپیکو، مخابرات ایران، بانک ملت ، پالایشگاه بندرعباس، گروه مپنا، پالایشگاه اصفهان و همراه اول در رتبه 13 از بزرگترین شرکتهای بازار سرمایه از نظر ارزش بازار قرار دارد. این در حالی است که شرکت در دوره 15 ماهه حضور خود در بازار سرمایه توانسته است در بین شرکتهای بورسی رتبه دوازدهم را به دست بیاورد.
لازم به ذکر است که این جایگاه شرکت گهرزمین در حالی است که شرکت های بزرگ و با قدمت بیشتری بعداز شرکت گهرزمین در جایگاه 14 تا 20 این بازار سرمایه قرار دارند.

رتبه
نام شرکت
ارزش بازار
14
سرمایه گذاری غدیر
295 هزار میلیارد ريال
15
نفت گاز پارسیان
293 هزار میلیارد ريال
16
چادرملو
285 هزار میلیارد ريال
17
پالایشگاه تهران
265 هزار میلیارد ريال
18
سرمایه گذاری امید
254 هزار میلیارد ريال
19
توسعه معادن فلزات
227 هزار میلیارد ريال
20
فورلاد خوزستان
217 هزار میلیارد ريال