درحال بارگزاری

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران
بلوار آفریقا - بلوار آرش غربی- شماره12- کدپستی:1917744531
تلفن: 35 و 88664032 -فاکس:88664033

کارخانه

سیرجان
کیلومتر 50 جاده شیراز - صندوق پستی : 571-78185
تلفن :9 الی 2291491-0344 فاکس :2291482-0344
مقام معظم رهبری

بهترین جایگزین بازار نفت، بخش معدن است

فرم تماس با ما